Case de vânzare în Galați – Cum se obține Certificatul de Urbanism

Case de vânzare în Galați se caută tot mai mult. Mai ales că orașul este o perlă la faleza Dunării. Numai că, dacă te numeri printre cei care dețin case de vânzare în Galați sau în altă parte și vrei să faci anumite modificări, ai nevoie de așa-numitul Certificat de Urbanism.

Certificatul de Urbanism este un act informativ. Se obține în maximum 30 de zile lucrătoare de la depunerea actelor necesare, de la biroul de urbanism al primăriei. În Certificatul de urbanism apar toate condițiile care trebuie îndeplinite pentru a obține autorizația de construire pentru case de vânzare în Galați sau în țară.

Cele mai citite articole

Cum obții actul pentru modificări la case de vânzare în Galați și nu numai

Pentru obținerea acestui document, dosarul de solicitare trebuie să conțină: cerere-tip și opis lucrare, actele de proprietate, cadastru și extras de carte funciară, copie după cartea de identitate. Pe lângă acestea, se va anexa un plan cadastral la scara 1:500 în două exemplare cu situația actuală și propunerea nouă. Mai este necesar un plan cadastral la scara 1:2000 în două exemplare. Se va atașa și planul apartamentului cu fotografii ale fațadei, balcoanelor de la parter, ale zonelor de acces, modificările aduse fațadei, relevee și planuri cu propuneri. Acestea din urmă ar trebui să fie realizate de un arhitect, dacă este vorba despre un proiect mai complex. În plus, se va anexa și chitanța de achitare a taxei legale. Cuantumul acesteia se stabilește în funcție de suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism.

Trebuie menționat că Certificatul de Urbanism nu permite construirea. Acesta informează doar cu privire la principalele caracteristici ale construcțiilor ce se pot executa pe un teren și enumeră actele ce se vor depune pentru obținerea autorizației de construire, inclusiv avizele și acordurile necesare. Odată obținut certificatul, va trebui să mai faci câteva drumuri pe la diverse instituții pentru a obține avize și acorduri.

Cele mai citite articole

Articolul Anterior

Zambilele – cele mai frumoase flori ale primăverii

Articolul Urmator

Azaleea – floarea aducătoare de noroc